Gezocht: Docenten voor nieuwe ICT-opleiding

De CHE heeft de ambitie om in september 2018 te starten met de opleiding ICT. Voor deze opleiding zoeken zij docenten. Het betreft hier een nog te ontwikkelen opleiding en de taken zullen in eerste instantie dan ook ontwikkelingstaken zijn. Denk daarbij aan het ontwerpen van onderwijsmodules voor jaar 1 tot en met jaar 4. Deze onderwijsmodules hebben als kenmerk dat ze gericht zijn op de praktijk en aansluiten bij de leefwereld van de student. Studenten zijn eigenaar van hun leerproces en worden geconfronteerd met actuele bedrijfsvraagstukken en leveren een bijdrage aan de Food Valley en onze ICT-partners.

Het doel van de opleiding is het opleiden van beginnende ICT-professionals met oog voor de menskant van het ICT-vak. Een professional die vakkundig is en weet hoe de mensfactor van invloed is op het slagen van projecten. Voor deze nieuwe opleiding zijn wij op zoek twee soorten collega’s:

Onderwijskundig leiderschap

Bouwen en ontwikkelen van de opleiding(en) en hierin onderwijskundig eigenaarschap nemen en creëren bij collega’s, zgn. dragers van de opleiding.

Je herkent je in de volgende typeringen en eisen:

 • Generalist op het vakgebied van ICT;
 • In staat om onderwijsontwikkeling vorm te geven en aan te sturen;
 • Ruim voor september 2018 betrokken bij het uitwerken en verder ontwikkelen van het geheel van de opleiding;
 • Docentschaal 11-13 of voor partner-docent een nader overeen te komen (convenant) vergoeding;
 • Beschikbaar voor een grotere omvang. Dit is nodig voor een goeie uitoefening van de functie, omdat deze rol vraagt om veel afstemming en veel ontwikkelactiviteiten uitgevoerd moeten worden om de kwaliteit te kunnen borgen;
 • Inschaling is afhankelijk van de precieze taakomvang en ervaring en varieert van schaal 11 tot 13 van de CAO-HBO.

Kern van het onderwijs

Het verzorgen van diverse vormen van onderwijs, studentbegeleiding, overdragen van vakkennis en actueel houden van specifieke vakken.

Je herkent je in de volgende typeringen en eisen:

 • Collega’s met specifieke expertise behorende tot de vaste en flexibele schil;
 • Expertise op een specifiek vakgebied binnen de ICT, denk aan Back en Front End Software Development, Cloud Computing Software Development, Informatica Software Architecture, Security Data Analytics en Software Testing. Daarnaast zoeken we docenten voor Bedrijfskunde BPM;
 • In staat om lessen op een vakgebied te verzorgen en studenten hierin te coachen;
 • In staat om bij te dragen vanuit de expertise in de vorming en ontwikkeling van het onderwijs;
 • Voor deze vorm van docentschap ben je betrokken bij het voorbereiden van kleinere onderwijseenheden;
 • Door de samenwerking met het werkveld zal vaker een kleinere omvang overeengekomen worden;
 • Inschaling is afhankelijk van de precieze taakomvang en ervaring en varieert van schaal 11 tot 13 van de CAO-HBO.

Wat betekent docent zijn aan de CHE?

Visie op vak en opleiden: hoe leid je op tot ICT’er en wat is de eigen identiteit van de CHE?

 1. Wij verwachten van onze (nieuwe) collega’s dat zij visie op het vak van de ICT’er hebben en aantoonbare ervaring en affiniteit met het werkveld. Van daaruit zijn zij in staat hun visie mee te nemen in het onderwijs.
 2. Collega’s dragen uit waar de CHE voor staat en snappen het doorwerken van onze missie, visie en identiteit in het onderwijs, zowel in de uitvoering als in de ontwikkeling.

Aansluiten bij de actualiteit: het werkveld bouwt en werkt mee aan en in onze opleiding

De opleiding ICT bij de CHE is een nieuwe opleiding die vooral samen met het werkveld wordt vormgegeven. Samen met bedrijven uit de regio bouwen we aan een opleiding die aansluit bij actuele ontwikkelingen en studenten opleidt tot een ICT-professional waar vraag naar is. Een deel van de docenten is werkzaam bij deze ICT-partners.

 1. Gezien deze nauwe samenwerking met het werkveld is het voor medewerkers aan deze opleiding van belang dat zij in staat zijn de combinatie tussen het werkveld en het onderwijs weten te organiseren (persoonlijke effectiviteit).
 2. Zij zijn in staat de relevante input uit het werkveld mee te nemen in de verdere ontwikkeling van de opleiding.

Oog voor mens en organisatie

De opleiding is uniek door de nadrukkelijke aandacht voor hoe mensen en organisaties in elkaar zitten. De ICT-oplossingen die studenten ontwikkelen, sluiten aan bij de wensen van de gebruikers en brengen organisaties verder.

 1. Dit vraagt van collega’s een visie op de toepassing van ICT in relatie tot mens en organisatie. Je beperkt je blik niet tot het overbrengen van ‘state of the art’-  ICT oplossingen, maar weet studenten zo te coachen en kennis over te brengen dat zij hier zelf een visie op kunnen ontwikkelen.
 2. Je bent daarin ook dusdanig sensitief dat je niet alleen in woorden helpt hun visie te ontwikkelingen, maar de studenten daadwerkelijk leert dit toe te passen in het dagelijkse werk.

Minimale eisen

Van al onze docenten verwachten wij dat ze minimaal beschikken over een afgeronde master of academische opleiding, of hiermee bezig zijn. Daarnaast heb je aantoonbare werkervaring in het werkveld van de ICT en ben je in staat deze toe te passen in ons onderwijs, zowel in de ontwikkeling als in het verzorgen van de lessen.

Wat mag je van ons verwachten?

Leergemeenschap en ontwikkelmogelijkheden

Als leergemeenschap willen we een aantrekkelijke plek zijn voor onze externe partners, studenten én voor onze medewerkers. Wij willen dat zij zich bij ons thuis voelen. Onze medewerkers krijgen allerlei mogelijkheden om zich te ontwikkelen en van elkaar te leren. De CHE biedt een inwerk- en opleidingsprogramma voor startende docenten. De eerste drie jaar krijg je extra tijd voor inwerken en is er binnen de opleiding een vast aanspreekpunt voor je. Zo kan de overstap naar het onderwijs soepel verlopen.

Christelijke identiteit

We geloven dat God op een liefdevolle manier betrokken is op ons leven en op de samenleving. Door Jezus Christus is er verzoening en hoop voor de wereld en wij mogen met Hem meewerken om dit in ons leven en werken tot uiting te brengen. 
Wij doen dit door als hogeschool professionals op te leiden die de samenleving dienen als betrokken vakmensen en die hun overtuiging weten te verbinden met hun professioneel handelen. 
Als medewerkers proberen we ‘levende gidsen en voorbeelden’ voor studenten en collega’s te zijn, ieder met zijn of haar eigen verhaal en achtergrond. 
We verwachten dan ook dat je als nieuwe medewerker van harte bereid bent om binnen een protestants-christelijke werkgemeenschap je plek in te nemen en medeverantwoordelijkheid te dragen voor die gemeenschap. We verwachten dat je, vanuit de visie dat de Bijbel het woord van God is, een bijdrage wilt leveren aan de missie van de CHE.

Arbeidsvoorwaarden

De CHE biedt een interessant pakket aan arbeidsvoorwaarden in lijn met de CAO-HBO.

 

 

Share this post: