Veenendaal als hét landelijke ICT-centrum voor Food, Health en Tech

Persbericht ICT Campus foto.jpg

Veenendaal en omgeving vormt in 2025 landelijk het ICT-centrum voor Food, Health en Tech. Met de ondertekening van een convenant tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid komt die doelstelling steeds dichterbij. Na een positieve eerste fase van het ICT Campusprogramma gaan de partners door naar de volgende fase, waarbij zij gezamenlijk en in cofinanciering de ICT Campus verder uitbouwen. Woensdag 28 juni werd in Vonk360, de ontmoetingsplek voor de ICT Campus activiteiten, deze mijlpaal feestelijk gevierd.

De ICT Campus zorgt voor een goede kruisbestuiving tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Dat blijkt ook uit de vele projecten die reeds lopen. De partners zorgen er samen voor dat Veenendaal dé ICT-banenmotor is met een optimaal vestigingsklimaat voor ICT-bedrijven en top ICT-onderwijs. Daarom hebben zij enige tijd geleden hun handtekening gezet onder een gezamenlijk convenant. Dit convenant is tezamen met het programmaplan 2e fase ICT Campus aangeboden aan de gemeenteraad, waarna de raad afgelopen donderdag heeft ingestemd met deze volgende fase.

De gemeente stelt daarbij eenmalig een bedrag van € 600.000,- en vanaf 2018 jaarlijks een bedrag van € 100.000,- beschikbaar. Voor de 2e fase komt dit op een totaalbedrag van € 900.000,-. De overige investering, van de totale investering van 2,8 miljoen, wordt in cofinanciering betaald door onderwijsinstellingen en het ICT-bedrijfsleven. Dit bedrag bestaat uit geïnvesteerde uren en geldelijke bijdragen. Activiteiten die in de eerste fase zijn opgestart, kunnen in de tweede fase (2017-2020) verder doorgroeien en een vliegwieleffect veroorzaken voor volgende initiatieven. Tijdens de tweede fase kan de fysieke ontmoetingsplek in Vonk 360 verder groeien met nog meer vormen van cross-over samenwerkingen en events.

Samenwerking 

Wethouder Marco Verloop zet zich vanaf 2010 in om Veenendaal als ICT-centrum op de kaart te zetten. “In de eerste fase van de ICT Campus had de gemeente nadrukkelijk een rol als kwartiermaker en verbinder. Afgelopen jaren zijn we als gemeente, ICT-bedrijven en onderwijsinstellingen steeds intensiever gaan samenwerken en dat bevalt alle partijen uitstekend. Daarom committeren we ons vanaf nu ook financieel allemaal aan het ICT Campusprogramma, waarbij alle partners zowel in euro’s als in kennis en menskracht bijdragen. En die mooie mijlpaal vieren wij vandaag graag.”

Doorpakken

De aanpak van ICT Campus wordt steeds vaker gezien als een voorbeeld van hoe het hoort. Ondernemers, kennisinstellingen en overheid werken samen en bereiken zo veel meer dan ze los van elkaar kunnen bereiken. De activiteiten die reeds zijn opgestart, kunnen nu verder doorgroeien en een vliegwieleffect veroorzaken voor volgende initiatieven. Stichting ICT Valley is de drijvende kracht achter de vele ICT-bedrijven die aangehaakt zijn. Henk Kievit, voorzitter van stichting ICT Valley: “Het is nu belangrijk om door te pakken met nog meer ICT-starters, meer cross-overs tussen ICT en Food en meer innovaties. En dat lukt alleen door nog meer samen te werken. Als ICT Valley zullen wij actief ICT-professionals bij elkaar brengen door het organiseren van seminars, netwerkborrels en innovatiedagen.”

Onderwijs

Een belangrijk onderdeel van de ICT Campus is onderwijs. Bedrijven waarderen de frisse blik van de jongeren. Studenten brengen een nieuwe kijk op zaken binnen de organisatie. Ze zijn vaak erg goed op de hoogte van de nieuwste technieken en mogelijkheden. Liesbeth Schöningh, voorzitter College van Bestuur van de Christelijke Onderwijs Groep (COG): "In de regio willen we creatieve en toekomstbestendige professionals die de nieuwe uitdagingen op ICT-gebied begrijpen. Binnen ons aanbod van opleidingen horen daarom ook hoogwaardige en innovatieve opleidingen. Onderzoek toont ook aan dat er de komende jaren steeds meer ICT-banen bijkomen. Daarom zetten we met de ICT Campus in op het beter op elkaar laten aansluiten van MBO en HBO en het aansluiten op het bedrijfsleven. Vanuit het onderwijs brengen wij daarbij vaardigheden, recente vaktheorie en kennis over leerprocessen in."

Een mooi voorbeeld

Recentelijk hebben bedrijven Hillstar en TechTron hun krachten gebundeld met Smart Industry-studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De studenten zitten in hun vierde jaar van de opleiding Bedrijfskunde MER en volgen op dit moment de minor Smart Industry. Met begeleiding door Hillstar en TechTron werken zij aan twee Big Data-projecten bij twee gerenommeerde bedrijven uit Veenendaal: Pokon Naturado en Sanorice. Onderwijs, IT en techniek komen hier bij elkaar. Een belangrijk onderdeel van de minor Smart Industry is het project dat studenten uitvoeren in het bedrijfsleven. De minor richt zich op het snijvlak van business, ICT en technologie. De vier bedrijven samen geven op deze manier studenten de kans zich te ontwikkelen tot Smart Industry-specialisten. Door ICT Campus worden innovaties en onderlinge samenwerking mogelijk en zo versterken we met elkaar de FoodValley-regio.

Share this post: