Disruptive regio Foodvalley 2.0

Datum: donderdag 23 mei 2019
Tijd: 12.00 – 17.00 uur 
Locatie: WICC, Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen

De ambitie van de gemeente Veenendaal, partner van het ICT Campus Programma, is om als regio Foodvalley voorop te lopen op het gebied van de toepassing van ICT met innovatieve dienstverlening voor onze inwoners. Op de eerste editie van Disruptive Foodvalley zijn de eerste stappen gezet en pilots opgestart. Dit jaar gaan we een stap verder en ligt de focus op hoe. De ambitie om disruptive technologieën in te zetten is er, maar hoe zet je nou zo’n eerste stap, waar begin je als gemeente en hoe zet je door?Daarnaast zijn er ook dit jaar inspiratiesessies over de gemeente en dienstverlening van de toekomst. Word geïnspireerd door de mogelijkheden van disruptive technologieën op elk beleidsterrein!

Programma:

12.00 - 12.30 uur Inloop met lunch
12.30 - 12.40 uur Kick-off met wethouder Marco Verloop
12.40 - 13.00 uur Presentatie lopende pilots
13.15 - 13.55 uur Inspiratiesessies (ronde 1)
14.10 - 14. 50 uur Inspiratiesessies (ronde 2)
15.05 - 15.55 uur Inspiratiesessies (ronde 3)
16.00 - 16.30 uur Peter Ros - keuzes maken voor de toekomst
16.30 - 16.40 uur Afsluiting
16.40 - 18.00 uur Borrel

Peter Ros | Exponentiële technologische ontwikkelingen: keuzes maken voor de toekomst
Digitale en technologische ontwikkelingen gaan ongelooflijk snel. Dat legt grote druk op de manier waarop we onze maatschappij inrichten. Dit tijdperk kenmerkt zich door een exponentiële toename van technologische mogelijkheden en grote verschillen hoe hiermee omgegaan wordt. Waar de een zich richt op de kansen, is de ander vooral bezig met de bedreigingen. Dit zorgt voor een groot snelheidsverschil in innovatie in welhaast ieder vakgebied, organisatievorm en bestuursconstructen. Technologische ontwikkelingen maken de grenzen tussen disciplines vloeibaar en resulteren in nieuwe samenwerkingen die weer voor nieuwe ontwikkelingen kunnen zorgen. Het ontwikkelen van toekomstgericht beleid, of dit nu over gezondheidszorg, mobiliteit, voedsel of onderwijs gaat, is een ingewikkelde en voortdurend veranderende puzzel.
Door een andere manier van kijken geeft Peter Ros op het podium duiding aan de snelle ontwikkelingen. Hij biedt je nieuwe inzichten over wat urgent is en welke dynamiek we nu kunnen herkennen die wat zegt over wat waarschijnlijk gaat gebeuren. Ook geeft hij handvatten om zelf patronen te gaan herkennen om (strategische) keuzes voor de toekomst te kunnen maken.

Inspiratiesessies:

Blockchain & de impact op regio Foodvalley
Nanning de Jong – A&O fonds Gemeenten
Nieuwe slimme digitale technologieën gaan de komende jaren gemeentelijke organisaties op diverse manieren raken. In deze workshop krijgen deelnemers een scherp beeld over wat blockchain-technologie kan betekenen voor publieke waarde en dienstverlening, wat het voor informatieveiligheid met zich mee brengt en wat de impact is op werkprocessen en routinewerk. Aan de hand van concrete criteria wordt met deelnemers in kaart gebracht welke vraagstukken zich voor deze technologie lenen en wordt gediscussieerd over hoe tot implementatie over te gaan. Na deze workshop zijn deelnemers beter in staat om een analyse te maken en de toepasbaarheid en haalbaarheid van een blockchain project beter te beoordelen.

Met behulp van sensor- en crowdsourcing data nieuwe verbanden ontdekken
Tom de Nooij - Civity
Er wordt tegenwoordig steeds meer data verzameld door websites, IoT-sensoren maar ook door mensen zelf. Deze data kunnen ons helpen bij het verkrijgen van inzicht en het oplossen van problemen, maar daarvoor moeten er eerst verbanden worden gelegd. Tijdens de workshop verdiepen we ons in een aantal interessante projecten uit de praktijk waar waardevolle data ontstaat. Als basis gebruiken we de dataset van de Snuffelfiets, een project van de provincie Utrecht waarbij o.a. de luchtkwaliteit en route informatie wordt gemeten, en de dataset uit een systeem van meldingen in de openbare ruimte. Je zult je verbazen over welke nuttige inzichten uit ogenschijnlijk verschillende databronnen gehaald kunnen worden voor jouw gemeente.

Digitale Transformatie I MijnApp
Dewi Delhoofen – Gemeente Eindhoven
Digitalisering gaat de gemeentelijke dienstverlening volledig veranderen. De digitale transformatie is niet te stoppen, dus zorg dat je nu op de trein stapt. Wat betekent digitale transformatie voor jou? Wat zijn mogelijkheden, wat zijn risico’s en wat moeten we vooral niet willen doen? In deze workshop maak je kennis met digitale transformatie en met MijnApp. Je krijgt een sneak preview van onze toekomstige dienstverlening, concreet en herkenbaar. Het is zeker niet de bedoeling om alleen maar op je stoel te blijven zitten. Digitale transformatie gaat om doen. Dus schrijf je in, sta op en doe mee!

CBS, regio Foodvalley in beeld: inzicht in je sociale domein
Marleen Geerdinck & Carin Kruiskamp - CBS
Van welke regelingen en voorzieningen binnen het Sociaal Domein maken de inwoners van jouw gemeente gebruik? Krijg in deze interactieve en informatieve workshop (in)zicht op jouw gemeente. CBS heeft voor alle gemeenten binnen de Foodvalley in beeld welke regelingen en voorzieningen worden gebruikt en welke mensen hiermee worden bereikt. In hoeverre maakt de groep kwetsbare mensen gebruik van de regelingen en voorzieningen? Om welke regelingen gaat het? Welke stapelingen zijn er? En vergelijk ook jouw gemeente met de anderen in de Foodvalley! Verder neemt CBS je mee in datagedreven werken met gemeenten, hun ervaringen in Veenendaal, het Sociaal Domein-project bij Veenendaal en geven ze een doorkijkje naar de toekomst.

Internet of Things & de impact op regio Foodvalley
Nanning de Jong – A&O fonds Gemeenten
Internet of Things (IoT) is een term die in de dagelijkse (gemeente)praktijk steeds vaker te horen is: vaak onder de noemer ‘Smart City’ voor gemeenten en ‘Smart Farming’ voor agrarisch ondernemers. We focussen ons in deze workshop op de vraag hoe vanuit de huidige technologische ontwikkeling concreet innovaties plaats kunnen vinden door productontwikkeling in en met gemeenten in regio Foodvalley. Deelnemers krijgen inzicht in de technische basis van IoT en in de voorwaarden om het dienstbaar aan democratie, burgers en (agrarische) ondernemers in te zetten. Zulke slimme oplossingen raken ook de overheid. Aan het eind van deze workshop hebben deelnemers zicht op waarom IoT relevant is voor gemeenten, burgers en (agrarisch) ondernemers en hebben zij kennis over wat IoT in de basis is en hoe het zich verhoudt tot het technische concept Smart Cities en Smart Farming.

Design Thinking in de publieke sector
Sander Bijvank en Wouter Nieuwenhuizen - NCOD
Al eens van een (Google) Design Sprint gehoord? In het bedrijfsleven inmiddels aardig ingeburgerd als een methode om in korte tijd nieuwe producten te ontwikkelen of bestaande producten te verbeteren. In één week werk je met een klein team aan een concreet en gevalideerd resultaat, vaak in de vorm van een prototype. Deze manier van werken is voor de publieke sector minstens zo interessant maar nog minder bekend. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling of aanschaf van applicaties (ICT volgt eindelijk écht de Business) als bij het formuleren van beleid kan deze manier van werken bijdragen aan snel en gedragen resultaat. Tijdens de workshop kijken we samen naar de mogelijkheden van Design Thinking voor de publieke sector en zoomen we in op een praktijkvoorbeeld binnen GBI (Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen).

VR Xperience
Daniël Brinckmann - VR-platform VRendle
Virtual reality wordt in de zorg al geruime effectief ingezet. Als onderdeel van therapieën rond angsten, maar zeker ook als empathie instrument om mensen te laten ervaren hoe het 'voelt' om in een vechtscheiding te zitten of dement te zijn. In verzorgingstehuizen wordt VR ingezet als vervanging of aanvulling van de snoezel ruimte en activatie van dementerende ouderen. VR is een ongekend effectief middel om gedrag te beïnvloeden en het leven voor velen een stukje beter te maken. In deze workshop neemt Daniel iedereen mee in zijn reis langs de vele VR- en AR-projecten die er in Nederland en daarbuiten georganiseerd zijn. Het lijkt een kijkje in de toekomst, maar het is al veel dichter bij dan we denken. VR is betaalbaar geworden en zal in het sociale en publieke domein een steeds grotere rol gaan vervullen.

Disruptie in de zorg: gemeenten aan zet?
Arianne Kooijmans en Nadine Keunen - Morgens
Een aantal ontwikkelingen gaan de zorg in Nederland sterk veranderen. Dit gaat enerzijds over technologische ontwikkelingen, die er bijvoorbeeld toe leiden dat patiënten en cliënten 24/7 vanuit de thuissituatie gemonitord kunnen worden, waardoor diagnosestellingen op andere manieren gaan plaatsvinden en er voor sommige aandoeningen een ehealth-oplossing is in plaats van een fysieke dokter. Anderzijds gaan deze ontwikkelingen over integrale ketensamenwerking, het doorbreken van zorglijnen, de rol van gemeenten en welzijnsorganisaties. Al deze ontwikkelingen leiden tot verschuivingen in het zorglandschap. Met deelnemers wordt ingegaan op de vraag wat dit gaat betekenen voor de rol van gemeenten in het zorgdomein. 

Software Robots
Ton Meeuwissen - gemeente Ede
Software robots; wat zijn het, hoe werken ze en hoe kunnen ze ons ondersteunen? In deze ronde neemt Ton Meeuwissen van de gemeente Ede je mee in de mogelijkheden tot het robotiseren van de processen binnen jouw gemeente. Dit doet hij op interactieve en creatieve wijze, waarbij de vertaling naar de eigen processen gemaakt wordt. Ook zal hij je meenemen in de ervaringen van de gemeente Ede bij het robotiseringstraject van incassomutaties.

Meld je snel aan!

Copyright © ICT Campus