Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De organisatie van de Stichting ICT Valley bestaat uit een uitvoerend orgaan, het dagelijks bestuur en een Raad van Toezicht. De taken van de Raad van Toezicht zijn o.a.:

  • Jaarlijks activiteitenplan Stichting ICT Valley vaststellen;
  • Jaarlijkse verantwoordingsstukken vaststellen;
  • Komen met ideeën, suggesties en voorstellen met betrekking tot de werkzaamheden van Stichting ICT Valley.

De Raad van Toezicht van ICT Valley bestaat uit:

Wim van den Brandt

Wim van den Brandt

Voorzitter

Voorzitter Edes Bedrijfs Contact (EBC);
Vice-voorzitter Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV);
Lid Raad van Advies Informatie & Communicatie Academie, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN);
Managing partner Silicon Polder Fund B.V;
Voorzitter Stichting Voor ICT Professionals;

Wim van den Brandt

Wim Werkman

Voorzitter

Vice-voorzitter Bedrijvenkring Veenendaal (BKV)
Bestuurslid/penningmeester Federatie Bedrijvenkringen Valleiregio (FOV)
Bestuurslid Stichting Ondernemersfonds Veenendaal (SOV)
Lid RvT Cooperatie Boer en Zorg
Lid RvT Stichting Welzijn Veenendaal (SWV)


Deny Smeets

Deny Smeets

Directielid Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)