ICT VALLEY

Voor ICT-bedrijven in de Food Valley

ICT LAB Studentprojecten 

Het ICTLab4Foodvalley is een innovatieve leer- en werkplek waar toekomstige ICT-professionals kennis maken met hedendaagse uitdagingen. Onderwijs en ondernemers werken hier samen aan een goede inhoudelijke aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Door ook aangrenzende bedrijfstakken aan te haken, kunnen studenten de arbeidsmarktmogelijkheden verkennen buiten de traditionele ICT-sector.

Hoe werkt het?

Studenten van het ROC A12, de CHE, HAN, HU en zo mogelijk particuliere opleiders gaan onderdelen van hun onderwijsprogramma uitvoeren bij bedrijven die aangesloten zijn bij het ICTLab4FoodValley. Bij voorkeur wordt gezocht naar projecten die opleidings- en niveau overstijgend zijn, waardoor de doorlopende leerlijn versterkt wordt.

De begeleiding in het ICTLab4Foodvalley wordt vormgegeven door zowel docenten van de deelnemende onderwijsinstellingen, als professionals van de participerende bedrijven. Het bedrijfsleven draagt verder bij door faciliteiten beschikbaar te stellen, gastcolleges te verzorgen etc.

Wat zijn de typische eigenschappen van projecten voor het ICT LAB?

We hebben het hier over de 'ere-divisie' van de stages- en afstudeerprojecten. Dat vraagt net een beetje meer van de student en van de opdracht:

 • multidisciplinair, dus uitgevoerd door studenten uit meerdere studierichtingen of verschillend niveau
 • cross-sector, dus een projectdoel voor niet alleen de ICT-sector
 • geen harde deadlines zodat het project is in te passen in het onderwijs
 • toepassing van nieuwe technologie of innovatieve toepassing van bestaande technologie
 • faciliteiten voor uitvoering van de opdracht zijn beschikbaar of worden beschikbaar gesteld door de opdrachtgever
 • het project is op te delen in concrete fasen of deelprojecten zodat de doorlooptijden aansluiten bij het onderwijs (stappen van ca. 20 weken)
 • er zijn concrete resultaten per fase of deelproject te benoemen zodat iedere fase of deelproject afgebakend kan worden

Onderwerpen

Onderwerpen voor opdrachten kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Food security;
 • Food analytics;
 • Digitalisering in de food keten / tracking & tracing
 • Smart farming & robotica;
 • Nieuwe serveromgevingen;
 • App ontwikkeling;
 • Sensoring & big data;
 • Diensteninnovatie & nieuwe verdienmodellen.

Heeft u een ICT bedrijf binnen de FoodValley regio of heeft u raakvlakken met deze branche en heeft u mooie opdracht voor het ICT LAB?

Dan willen we graag met uw project aan de slag!

Nodig onze accountmanager uit voor een gesprek over uw project/idee om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn!

Volg ons op Facebook

Aanmelden project voor ICT LAB