BESTUUR ICT VALLEY

Bestuur Organisatie stichting ICT Valley

De organisatie van de Stichting ICT Valley bestaat uit een uitvoerend orgaan, het Dagelijks Bestuur en een Raad van Toezicht. Het Dagelijkse Bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het door de Raad van Toezicht vastgestelde beleid. Ze zetten zich in op het gebied van fondsenwerving/binnenhalen financiën, leggen verantwoording af over beleid en ondernemen en ontplooien activiteiten betreffende de speerpunten van Stichting ICT Valley.

Samenstelling dagelijks bestuur

Het bestuur van ICT Valley bestaat uit zes leden, te weten:

Dr. Ir. Henk Kievit

Dr. Ir. Henk Kievit

Voorzitter

Lector Service Innovation bij de academie Mens & Organisatie van de Christelijke Hogeschool Ede Executive modulair MBA Business & IT bij Nyenrode Business Universiteit.

Gerrit Valkenburg

Gerrit Valkenburg

Secretaris

DGA Valkencompany BV en IAPROG/SforSoftware.

Boudewijn van Achter

Boudewijn van Achter

Penningmeester

Communicatiemanager, personal coach en consultant op gebied van mens, organisatie en marketing.

Driek Geurtsen

Driek Geurtsen

New business developer

Oprichter en CEO One4Marketing

Jan Langedijk

Jan Langedijk

Bestuurslid

Eigenaar Richtinggevers: loopbaancoach en trainer voor IT-professionals

Roelof van der Horst

Roelof van der Horst

Bestuurslid

Innovatieve Bedrijfskunde aan Christelijke Hogeschool Ede
Strategische projecten Christelijke Hogeschool Ede-breed