BESTUUR ICT VALLEY

Bestuur Organisatie stichting ICT Valley

De organisatie van de Stichting ICT Valley bestaat uit een uitvoerend orgaan, het Dagelijks Bestuur en een Raad van Toezicht. Het Dagelijkse Bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het door de Raad van Toezicht vastgestelde beleid. Ze zetten zich in op het gebied van fondsenwerving/binnenhalen financiën, leggen verantwoording af over beleid en ondernemen en ontplooien activiteiten betreffende de speerpunten van Stichting ICT Valley.

Samenstelling dagelijks bestuur

Het bestuur van ICT Valley bestaat uit zes leden, te weten:

Prof. Dr. Ir. Henk Kievit

Prof. Dr. Ir. Henk Kievit

Voorzitter

Lector Service Innovation bij de academie Mens & Organisatie van de Christelijke Hogeschool Ede Executive modulair MBA Business & IT bij Nyenrode Business Universiteit.

Gerrit Valkenburg

Gerrit Valkenburg

Secretaris

DGA S for Software, Voorzitter BOV, Penningmeester FOV

Boudewijn van Achter

Boudewijn van Achter

Penningmeester

Communicatiemanager, personal coach en consultant op gebied van mens, organisatie en marketing.

Driek Geurtsen

Driek Geurtsen

Bestuurslid

Oprichter en CEO One4Marketing

Roelof van der Horst

Roelof van der Horst

Bestuurslid

Innovatieve Bedrijfskunde en adviseur aan Christelijke Hogeschool Ede

 

Samenstelling Raad van Toezicht

De organisatie van de Stichting ICT Valley bestaat uit een uitvoerend orgaan, het dagelijks bestuur en een Raad van Toezicht. De taken van de Raad van Toezicht zijn o.a.:

  • Jaarlijks activiteitenplan Stichting ICT Valley vaststellen;
  • Jaarlijkse verantwoordingsstukken vaststellen;
  • Komen met ideeën, suggesties en voorstellen met betrekking tot de werkzaamheden van Stichting ICT Valley.

De Raad van Toezicht van ICT Valley bestaat uit:

Wim van den Brandt

Wim van den Brandt

Voorzitter

Voorzitter Edes Bedrijfs Contact (EBC);
Vice-voorzitter Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV);
Lid Raad van Advies ICA, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN);
Managing partner Silicon Polder Fund B.V;
Voorzitter Stichting Voor ICT Professionals;

Wim van den Brandt

Wim Werkman

Vice-voorzitter FOV Regio Foodvalley
Vice-voorzitter Versnellingskamer Living Lab Regio Foodvalley Circulair
Bestuurslid RCT Gelderland

Astrid Hoge

Astrid Hoge

Academiedirecteur IT en Mediadesign HAN_University of applied science