Wel of niet bedingen? [Gastblog]

Beding

Even voorstellen: ik ben Annette Wolters, een ervaren advocaat specialist arbeidsrecht en daarnaast gespecialiseerd in ondernemingsrecht en contractenrecht.

Momenteel sta ik veel ondernemingen bij die vanwege de economische crisis personeel moeten ontslaan. Ik adviseer hen graag, en waar nodig procedeer ik namens hen.Ik houd van mijn vak en doe met liefde mijn uiterste best voor een cliënt. Zakelijk, maar ook betrokken.

Ondernemers adviseer ik op elk moment in de arbeidsrelatie, onder andere over te voeren beleid. Zo adviseer ik over het opnemen van bijzondere bedingen in een arbeidscontract. Met name bij aanvang van een arbeidsovereenkomst heeft u als werkgever de mogelijkheid om een goed beding overeen te komen.

Afhankelijk van de concrete situatie kan bijvoorbeeld wel of niet een (non-) concurrentiebeding en/of relatiebeding worden overeengekomen. Daarmee kunt u uw bedrijfsbelangen beschermen.

De inhoud van zo’n bijzonder beding is erg belangrijk. Hoe belangrijk,dat blijkt vaak pas na het einde van de arbeidsovereenkomst. Dan valt er meestal niet meer te praten over een regeling en komt de rechter eraan te pas. Het is de vraag of het beding geldig wordt geacht. Wellicht had het moeten worden geactualiseerd. Ook is het de vraag of het beding in stand blijft. Is het beding  redelijk? Wegen de belangen van werkgever zwaarder dan die van werknemer?

Als een goed concurrentiebeding en/of  relatiebeding is overeengekomen, kunt u uw werknemer aanspreken op naleving daarvan. Om overtreding van die bedingen aannemelijk te maken, kan werkgever gebruikmaken van bewijs afkomstig van sociale media zoals LinkedIn, Twitter en Facebook. Eerder kreeg een ICT bedrijf van de rechter gelijk waarbij sociale media een rol speelden. Een goed sociale media protocolkan werkgeverbehulpzaam zijn.

Overigens is het niet zo dat een werknemer waarmee geen concurrentiebeding en/of relatiebeding is overeengekomen na einde arbeidsovereenkomst alles maar mag. Er kan sprake zijn van onrechtmatige concurrentie. Het is de voormalig werknemer dan niet toegestaan bepaalde werkzaamheden te verrichten.

Weet u hoe u ervoor staat?

Deze blog is geschreven door Annette Wolters-van Soest, advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Wolterste Veenendaal.Zij is gespecialiseerd in Arbeidsrecht en ook in Ondernemingsrecht en Contractenrecht. Grofweg gezegd helpt Advocatenkantoor Wolters ondernemers en particulieren bij ontslag en contract door juridisch advies te geven en procedures te voeren.Voor meer informatie kunt u de volgende website bezoeken:http://www.advocatenkantoorwolters.nl.

Share this post: