Wie zal dat betalen? (gastblog Annette Wolters)

Wie zal dat betalen?Wie gaat dat betalen?

Niet alleen tekst uit een liedje, maar ook juridisch een belangrijke vraag. Moet slechts degene waarmee het contract is gesloten, betalen? Of kan ook van een ander betaling worden gevraagd? Deze vraag speelt regelmatig als degene waarvan betaling wordt gevraagd een (lege) BV is.

De vraag speelt ook in het arbeidsrecht. Bijvoorbeeld als de werkgever een BV (een besloten vennootschap) is en stelt dat de arbeidsovereenkomst met de werknemer moet worden ontbonden zonder vergoeding omdat er geen geld zou zijn.

Normaal gesproken kan bij een BV alleen de BV als contractspartij worden aangesproken. Dat kan anders worden als de bestuurder zelf door zijn gedrag aansprakelijk is. De bestuurder kan een man of vrouw zijn, of weer een BV.

Recent heeft de rechter uitspraak gedaan over de vraag ‘Wie zal dat betalen?’.

Een bedrijfsleider heeft recht op betaling van een ontslagvergoeding door zijn werkgever, een BV. Hij krijgt echter niet betaald en de BV gaat failliet. Daarop vordert hij van de bestuurder van de BV betaling van de ontslagvergoeding.

Volgens de bedrijfsleider is sprake van persoonlijk onrechtmatig handelen doordat de (in)direct bestuurder van werkgever heeft geregeld dat werkgever de aan hem toekomende ontbindingsvergoeding niet heeft betaald en daarvoor geen verhaal heeft geboden.

Een indirect bestuurder kan alleen persoonlijk aansprakelijk worden gehouden als hem van zijn handelen, ook gelet op zijn verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening, een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dan moet er ook sprake zijn van aansprakelijkheid van de rechtspersoon (werkgever) zelf.

In dit geval wordt de bestuurder door de rechter niet persoonlijk aansprakelijk geacht, omdat hem persoonlijk niet voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. De bestuurder hoeft dan ook niet te betalen.

Kortom, door de door werkgever gekozen rechtsvorm van BV blijft een bestuurder in beginsel buiten schot; ook als de BV crediteuren niet betaalt.

Deze blog is geschreven door Annette Wolters-van Soest, advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Wolters te Veenendaal. Zij is gespecialiseerd in Arbeidsrecht en ook in Ondernemingsrecht en Contractenrecht. Grofweg gezegd helpt Advocatenkantoor Wolters ondernemers en particulieren bij ontslag en contract door juridisch advies te geven en procedures te voeren. Voor meer informatie kunt u de volgende website bezoeken: http://www.advocatenkantoorwolters.nl.

Share this post: