Reorganisatie: ontslag personeel?

Reorganisatie

Hopelijk gaat het een ondernemer voor de wind. Als deze ondernemer personeel heeft isdat in de regel ook goed voor de medewerkers. Als werkgever heb je rechten, maar ook een werknemer heeft rechten. Hoe gaat het in zijn werk als het niet meer goed gaat met een onderneming?

Als ondernemer heb je geen personeel aangenomen om het vervolgens weer te ontslaan.

De ondernemer heeft echter ook een bepaalde vrijheid om zijn onderneming in te richten conform wens.

Soms kan er nog op andere kosten worden bespaard. Is dat niet meer mogelijk, dan moet kritisch worden gekeken naar de personeelsbezetting.

Welk bedrag moet u besparen? Als u dat weet en inzichtelijk kunt maken, moet gekeken worden welke gevolgen dat heeft voor het personeel.

Moeten bepaalde functies, zoals bijvoorbeeld ondersteunde functies, vervallen? Zo ja, weet u dan welke medewerker zou moeten afvloeien? Het is niet automatisch meer zo dat dit de laatst binnengekomen medewerker is.

Hoe moet vervolgens van de geselecteerde medewerker afscheid worden genomen? Moet er wellicht worden geprocedeerd? Zo ja, is dan een procedure bij UWV of de rechter de aangewezen weg? Of kan een procedure worden voorkomen?

Het is raadzaam in een vroeg stadium een advocaat specialist arbeidsrecht in te schakelen. Die kan een en ander met u doornemen en u adviseren.

Bent u goed voorbereid?

Deze blog is geschreven door Annette Wolters-van Soest, advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Wolters te Veenendaal. Zij is gespecialiseerd in Arbeidsrecht en ook in Ondernemingsrecht en Contractenrecht. Grofweg gezegd helpt Advocatenkantoor Wolters ondernemers en particulieren bij ontslag en contract door juridisch advies te geven en procedures te voeren. Voor meer informatie kunt u de volgende website bezoeken: http://www.advocatenkantoorwolters.nl.

 

Share this post: