Wat te doen bij ziekte?

 

iStock 000011686730XSmall

Een medewerker meldt zich ziek. Behalve voor de werknemer heeft dit ook voor de werkgevergevolgen. Een werkgever is verplicht te beschikken over een bedrijfsarts. Meestal wordt deze ingehuurd bij een Arbodienst waarmee werkgever een contract heeft gesloten.

De ziekmelding dient te worden doorgegeven aan de Arbodienst. Werkgever is geen medicus en mag niet zelf beoordelen of werknemer wel of niet ziek is. Dat oordeel is aan de bedrijfsarts. Er zijn wel eens twijfels of de werknemer echt wel ziek is of dat deze het even niet zo leuk meer vindt op het werk. Het laatste is geen reden voor een ziekmelding.

Er zijn Arbodiensten die dan aan werkgever voorschrijven om aan de werknemer te melden dat de ziekmelding niet wordt geaccepteerd en dat werknemer op gesprek bij zijn/haar leidinggevende moet komen.

Als een werknemer echt ziek is dan heeft deze recht op doorbetaling van loon. Ook geldt dan in beginsel een opzegverbod tijdens ziekte tenzij het voorgenomen ontslag niets met de ziekte te maken heeft.

Zowel werkgever als werknemer moeten zich houden aan de Wet Verbetering Poortwachter. Die wet geeft aan een werknemer niet alleen rechten, maar ook plichten.

Zo moet  een werknemer de adviezen van de bedrijfsarts opvolgen en meewerken aan zijn/haar re-integratie. Als de werknemer niet meewerkt aan de re-integratie dan heeft de werkgever een aantal mogelijkheden. Zo kan afhankelijk van de feiten de loonbetaling worden stopgezet, al dan niet tijdelijk. Als vast staat dat werknemer niet meewerkt aan de re-integratie dan is het opzegverbod tijdens ziekte niet meer van toepassing.

Werkgever is ondanks de verplichte inschakeling van een bedrijfsarts de eindverantwoordelijke. De bedrijfsarts moet zich houden aan richtlijnen. Als de bedrijfsarts dat niet doet, moet u als werkgever ingrijpen. Als u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts, moet u een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen. Ook als u twijfelt over de re-integratie activiteiten.

Heeft u grip op het ziekteverzuim? Advocatenkantoor Wolters helpt daar regelmatig bij.

Deze blog is geschreven door Annette Wolters-van Soest, advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Wolters te Veenendaal. Zij is gespecialiseerd in Arbeidsrecht en ook in Ondernemingsrecht en Contractenrecht. Grofweg gezegd helpt Advocatenkantoor Wolters ondernemers en particulieren bij ontslag en contract door juridisch advies te geven en procedures te voeren. Voor meer informatie kunt u de volgende website bezoeken: http://www.advocatenkantoorwolters.nl.

Share this post: