Leeftijdsdiscriminatie, dat mag wel in 2014 en in 2015!? Hoe werkt dat?

Blog: Advocatenkantoor Wolters, Annette Wolters

Tijdelijke maatregel van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016

Het gaat om een maatregel in het kader van het werkgelegenheids- / arbeidsmarktbeleid van de overheid. De tijdelijke maatregel geldt tot 1 januari 2016.

Tot 1 januari 2016 mag een werkgever vacatures specifiek voor jongeren van 18 tot 27 jaar aanbieden. Tot 1 januari 2016 mag een werkgever ook vacatures specifiek voor 50-plussers aanbieden.

De overheid wil met deze maatregel de toenemende werkloosheid onder die 2 groepen bestrijden.

Uit een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau  (rapport SCP van 24 januari 2014) blijkt dat vooral mensen van 45 jaar en ouder bij sollicitaties verboden onderscheid naar leeftijd ervaren.

 

Vacature plaatsen voor jongeren van 18 tot 27 jaar

Wilt u een vacature specifiek voor jongeren plaatsen?

Vermeld dan wel in uw vacature: Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de Aanpak jeugdwerkloosheid.

 

Vacature plaatsen voor 50-plussers

Wilt u een vacature specifiek voor 50-plussers plaatsen?

Vermeld dan wel in uw vacature: Deze vacature past in het beleid van het ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep 50-plus.

Kortom, in 2014 en in 2015 mag in vacatures onder de hiervoor genoemde  voorwaarden onderscheid naar leeftijd worden gemaakt.

In andere gevallen is het maken van direct of indirect onderscheid op basis van leeftijd in beginsel nog steeds verboden.

 

Deze blog is geschreven door Annette Wolters-van Soest, advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Wolters te Veenendaal. Zij is gespecialiseerd in Arbeidsrecht en ook in Ondernemingsrecht en Contractenrecht. Grofweg gezegd helpt Advocatenkantoor Wolters ondernemers en particulieren bij ontslag en contract door juridisch advies te geven en procedures te voeren. Voor meer informatie kunt u de volgende website bezoeken: http://www.advocatenkantoorwolters.nl.

Share this post: