Update en wijzigingen wetsvoorstel Werk en Zekerheid

UpdateHet ontslagrecht zou moeten worden versoepeld. Aan de andere kant zouden de flexibele werknemers juist beter moeten worden beschermd tegen ontslag.

Het eind november 2013 ingediende wetvoorstel hield in het kort het volgende in:

  • Werkgevers kunnen zelf niet meer de ontslagweg bepalen en moeten op dat punt de wet volgen en kunnen zo niet meer sturen of een werknemer wel of niet een vergoeding krijgt. Per 1 juli 2015 zal de ontslagreden bepalen welke route de werkgever moet volgen om tot ontslag te komen.
  • De ketenregeling gaat wijzigen: er zal eerder sprake zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Per 1 juli 2014 zou een werkgever nog slechts maximaal 2 jaar lang een werknemer een contract voor bepaalde tijd kunnen aanbieden, zonder dat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.
  • Werkgevers moeten tijdig het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (langer dan 6 maanden) gaan aanzeggen.
  • Werknemers met een bepaalde tijd contract krijgen ook recht op een vergoeding (na 2 jaar).
  • Met ingang van 1 januari 2016 zal de maximale duur van een WW-uitkering geleidelijk  wijzigen van 38 maanden in 24 maanden.

 
Het wetvoorstel Werk en Zekerheid is inmiddels al behandeld in de Tweede Kamer.
Met amendementen is het op 18 februari 2014 aanvaard.
De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende:
 

  • De bepalingen over flexibele arbeid zouden pas per 1 juli 2015 (in plaats van per 1 juli 2014) in moeten gaan.
  • Voorlopig verandert er dan ook nog niets aan de ketenbepaling: in het kort gaat het dan om het aantal contracten voor bepaalde tijd dat kan worden aangeboden.
  • De verplichtingen van de werkgever om de werknemer te scholen worden expliciet in de wet opgenomen.
  • Kleine MKB-werkgevers (minder dan 25 werknemers) mogen tot 1 januari 2020 dienstjaren   gelegen voor 1 mei 2013 buiten beschouwing laten voor de berekening van de transitievergoeding, ingeval het ontslag is ingegeven door de slechte financiële situatie waarin de werkgever verkeert.

 

Het wetsvoorstel zal nu door de Eerste Kamer worden behandeld.

 

Deze blog is geschreven door Annette Wolters-van Soest, advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Wolters te Veenendaal. Zij is gespecialiseerd in Arbeidsrecht en ook in Ondernemingsrecht en Contractenrecht. Grofweg gezegd helpt Advocatenkantoor Wolters ondernemers en particulieren bij ontslag en contract door juridisch advies te geven en procedures te voeren. Voor meer informatie kunt u de volgende website bezoeken: http://www.advocatenkantoorwolters.nl.

Share this post: