Door wetsvoorstel Werk en Zekerheid: overeenkomst van opdracht in plaats van een arbeidsovereenkomst?

Het door velen bekritiseerde wetsvoorstel Werk en Zekerheid is in behandeling bij de Eerste Kamer. Werkgevers vrezen dat het arbeidsrecht en het ontslagrecht er niet soepeler en eenvoudiger op gaan worden en juist meer geld gaan kosten.

Dan maar aan de overeenkomst van opdracht in plaats van aan de arbeidsovereenkomst?

 

Vrees werkgevers/ondernemers

Onder andere door de voorgenomen invoering van een aanzegtermijn, de voorgenomen beperking van de proeftijdmogelijkheid en de invoering van de BeZaVa (Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters, in de volksmond genaamd Modernisering Ziektewet) vrezen werkgevers/ondernemers de juridische gevolgen van het sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Kunt u wel tijdig van een werknemer afscheid nemen? Bloedt u niet financieel voor een werknemer die tijdens een kort dienstverband (of vlak daarna!) ziek is geworden en ziek uit dienst is gegaan?

 

Alternatief?

Dan maar aan de flexibele arbeid waarbij er geen arbeidsovereenkomst wordt gesloten?

Als een overeenkomst van opdracht wordt gesloten, is het de bedoeling dat er geen arbeidsovereenkomst bestaat. Met de regels van het arbeidsrecht en het ontslagrecht zou het niets van doen moeten hebben.

Een overeenkomst van opdracht zou een goed alternatief kunnen zijn. Tenminste als de afspraken goed zijn vastgelegd.

 

Uitvoering

Als “opdrachtgever” doet u er verstandig aan om te bedenken of de wijze van uitvoering niet op een arbeidsovereenkomst zou kunnen lijken. Als dat het geval is, zou er sprake kunnen zijn van een (verkapte) arbeidsovereenkomst. Het kan de “opdrachtgever” dan onder andere niet zomaar vrij staan de overeenkomst te beëindigen.

Het enkele feit dat de beloning niet bestaat uit betaling van een maandelijks salaris, maar uit betaling van aan de andere partij gezonden facturen (met bedragen inclusief omzetbelasting) maakt niet dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Bedenk ook dat een aanvankelijke overeenkomst van opdracht op een gegeven moment toch een arbeidsovereenkomst zou kunnen worden. Het is dus zaak om constant alert te blijven.

 

Advies

En dan aan de overeenkomst van opdracht in plaats van aan de arbeidsovereenkomst?

Laat u tijdig adviseren voordat u een bepaalde rechtsverhouding aangaat! Vraag advies aan Advocatenkantoor Wolters.

Deze blog is geschreven door Annette Wolters-van Soest, advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Wolters te Veenendaal. Zij is gespecialiseerd in Arbeidsrecht en ook in Ondernemingsrecht en Contractenrecht. Grofweg gezegd helpt Advocatenkantoor Wolters ondernemers en particulieren bij ontslag en contract door juridisch advies te geven en procedures te voeren. Voor meer informatie kunt u de volgende website bezoeken: http://www.advocatenkantoorwolters.nl.

Share this post: