Duurzaam ondernemen en personeel

De meeste werkgevers volgen met argusogen de ontwikkelingen in het arbeidsrecht en het ontslagrecht. Er gaat veel veranderen in 2015. Dat maakt dat velen hun personeelsbestand aan het inventariseren zijn en de balans aan het opmaken zijn.

Een van de vele afwegingen die gemaakt moeten worden zijn die tussen het aanbieden van tijdelijke contracten (contracten voor bepaalde tijd) en vaste contracten (contracten voor onbepaalde tijd).

Dit wordt onder andere ingegeven door de invoering van een wettelijke ontslagvergoeding (transitievergoeding) per 1 juli 2015! Dit in het kader van inwerkingtreding van de wet Werk en Zekerheid.

Nu sta ik al jaren werkgevers bij en ik weet dat personeel vaak een bron van zorg is. Dit wordt onder andere ingegeven door de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte.

Er zijn hoogleraren en rechters die vinden dat goed werkgeverschap inhoudt dat je een werknemer een vast contract aanbiedt. 

In deze tijden van sturen op met name de uitgavenkant is het verfrissend om een werkgever een vurig pleidooi te horen houden over vaste contracten voor personeel. Volgens de werkgever in kwestie kweekt het loyale, betrokken en productieve werknemers.

Dat pleidooi werd gehouden tijdens een bijeenkomst over duurzaam ondernemen.

Een aangenaam pleidooi, al snap ik terdege dat niet elke werkgever het met het pleidooi eens zal zijn. Onze wetgever heeft ook niet voor niets de mogelijkheid geboden van een beperkt aantal tijdelijke contracten achter elkaar. Soms is ook de toekomst van het bedrijf nog niet duidelijk en een goede ondernemer/werkgever neemt geen onverantwoorde risico’s.

Dat personeel een belangrijk onderdeel is van duurzaam ondernemen is duidelijk. Hoe u dat in elkaar steekt, is aan u. Uiteraard dient u wel binnen de mazen van de wet te blijven. 

Weet u al wat u kunt doen? Vraag het me! 

Deze blog is geschreven door Annette Wolters-van Soest, advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Wolters te Veenendaal. Zij is gespecialiseerd in Arbeidsrecht en ook in Ondernemingsrecht en Contractenrecht. Grofweg gezegd helpt Advocatenkantoor Wolters ondernemers en particulieren bij ontslag en contract door juridisch advies te geven en procedures te voeren. Voor meer informatie kunt u de volgende website bezoeken: http://www.advocatenkantoorwolters.nl.

 

Share this post: