Weg met Werk, weg met Zekerheid in 2015?

Het is 2015 en de wet Wet Werk en Zekerheid is een feit.
Het arbeidsrecht en het ontslagrecht wijzigen per 2015.
Wat betekent dat nu qua werk en qua zekerheid?

 

Werk?

De wijzigingen per 1 juli 2015 hebben gevolgen voor werk.
De ketenregeling en het ontslagrecht wijzigen dan.

De verwachting is dat door de verkorting van de reeks achtereenvolgende arbeidscontracten (grofweg: 3 contracten in maximaal 2 jaar) werknemers eerder zonder werk komen te zitten (voorheen grofweg: 3 contracten in maximaal 3 jaar).

De transitievergoeding (de ontslagvergoeding) zal tot lagere uitkomsten leiden dan de huidige kantonrechtersformule. Wellicht verleidt dat werkgevers om van meer werknemers afscheid te nemen.

 

Zekerheid?

De vraag is of flexwerkers meer zekerheid zullen krijgen, ook al zijn per 1 januari 2015 een aantal arbeidsrechtelijke wijzigingen (met name invoering aanzegtermijn, aanscherping regels proeftijd en concurrentiebeding) doorgevoerd. Het vooruitzicht op een vast contract (meer zekerheid) lijkt minder te worden dankzij de wijziging van de ketenregeling.

Een vast contract biedt een werknemer al enige tijd relatieve zekerheid en die zekerheid zou nog wel eens minder kunnen worden. De wijziging van het ontslagrecht zou met ingang van het derde kwartaal van 2015 kunnen leiden tot een toename van het aantal ontslagverzoeken en dus tot meer onzekerheid voor een werknemer.

 

Aandachtspunten

De wet Werk en Zekerheid heeft ook voor werkgevers en voor ondernemers die overwegen personeel aan te nemen, punten waar aandacht aan moet worden besteed. Dat geldt ten aanzien van de ontslaggronden, de eventuele vaststellingsovereenkomst en de mogelijkheden van onder andere hoger beroep. Tijdige -en de juiste- actie is geboden.

Laat u gelet op de gewijzigde wetgeving goed adviseren.
Advocatenkantoor Wolters staat u graag bij.

 

 

Deze blog is geschreven door Annette Wolters-van Soest, advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Wolters te Veenendaal. Zij is gespecialiseerd in Arbeidsrecht en ook in Ondernemingsrecht en Contractenrecht. Grofweg gezegd helpt Advocatenkantoor Wolters ondernemers en particulieren bij ontslag en contract door juridisch advies te geven en procedures te voeren. Voor meer informatie kunt u de volgende website bezoeken: http://www.advocatenkantoorwolters.nl.

 

Share this post: