Bezoekverslag 6 juli ICT Valley <> OnePlanet Research Center

Vanuit ICT Valley zijn we met onze leden op bedrijfsbezoek geweest bij onze nieuwe partner OnePlanet. We kijken terug op succesvol bedrijfsbezoek waarbij OnePlanet ons zowel qua technologie als impact heeft verrast.

Zaal OnePlanet BedrijfsbezoekProgrammadeel I: Wat doet OnePlanet?

Na ontvangst trapte Liesbeth Luijendijk (directeur AgroFood & Environment) af met een inzicht in de projecten waarmee OnePlanet bezig is. Onder andere ontwikkelingen als (handheld) nitraatsensoren, inslikbare pil, smart bathroom technologie werden besproken. Daarnaast werd er stil gestaan bij het mkb programma en de mogelijkheden die dit biedt voor deze bedrijven.

Bij OnePlanet Research Center initiëren we fundamenteel en toegepast onderzoek, baanbrekende innovaties en slimme producttoepassingen. We zetten ons in voor inspirerende samenwerkingsverbanden waarin bedrijven, scholen, universiteiten, onderzoekers, maatschappelijke instellingen en burgers samenwerken. OnePlanet combineert specialismen op het gebied van landbouw, voeding en gezondheid en zet dromen om in haalbare oplossingen die bijdragen aan een duurzamere samenleving. Voor meer informatie link.

Programmadeel II: Welke mogelijkheden biedt OpenPlanet voor jou?

Dit werd opgevolgd door Wim Yedema met een verdiepende uitleg over OpenPlanet. OpenPlanet biedt gebruikers de mogelijkheid 

om over de applicatiedomeinen heen relevante data te delen en te verrijken voor eindgebruiker toepassingen. OpenPlanet biedt ook een omgeving waarmee geavanceerde algoritmes en modellen ontwikkeld kunnen worden. Zo kunnen bijvoorbeeld data van wearables live gedeeld worden tussen arts en patiënt, of kunnen data van sensoren gebruikt worden om real-time processen in de landbouw te optimaliseren.

Netwerken en Ontdekken bij OnePlanet

Programmadeel III: rondleiding langs de prototypes en netwerkborrel

Vervolgens werden de leden rondgeleid langs de prototypes. De toegelichte projecten in het eerste programmadee

l waren daardoor in het echt te zien. Tijdens en na deze rondleiding werd er gezellig geborreld en genetwerkt. Komt met ons in contact om use cases in te brengen

Benader Thomas van Uden via 06 43 44 90 96 voor de mogelijkheden van een samenwerking. Wil je bijvoorbeeld betrokken raken bij de eerste testen van het OpenPlanet?

Share this post: