ICT Valley ‘Founding Father’ Joop de Jong gepromoveerd!

Promotie JoopOp 25 november j.l. is Veenendaler Joop de Jong gepromoveerd aan de Technische Universiteit te Delft op een belangrijk ICT thema te weten professionalisering van het ICT vakgebied.

Dr. ir. J. de Jong is in het dagelijks leven algemeen directeur van ICT dienstverlener Mprise BV te Veenendaal. Dit bedrijf richt zich met name op opleidingen, implementatie en exploitatie van Microsoft Dynamics ERP software en in het bijzonder van Navision en Axapta. De Jong is tevens lid van het ICT platform dat het college van Veenendaal adviseert in het versterken van Veenendaal als ICT centrum. Ook is De Jong één van de  ‘founding fathers’ van de Stichting ICT-Valley.

Het is redelijk uitzonderlijk dat een directeur van ICT bedrijf promoveert. De Jong: ,,Als  ICT ondernemer bekruipt mij regelmatig een gevoel van plaatsvervangende schaamte voor de ICT sector als ik voor de zoveelste keer hoor dat het zoveelste project veel meer kost dan is afgesproken. Maar ook dat deadlines weer ruim zijn overschreden. In praktisch alle gevallen wordt het probleem gezocht in de projectorganisatie, in het project management et cetera, maar de vraag of het selectieproces van een standaard ERP softwareproduct wel op de juiste wijze heeft plaatsgevonden, wordt nauwelijks gesteld. De Jong: ,,In veel gevallen wordt er als het ware een nieuwe motor voor de auto aangeschaft en gemonteerd. Zonder eerst na te gaan of alles wel goed gemonteerd en aangesloten is en of de motorkap eigenlijk wel goed dicht kan rijdt men al de garage uit. Is alles niet goed gemonteerd dan weet iedereen dat tijdens de rit problemen ontstaan. Vaak moeten deze dan langs de weg worden opgelost. Toch niet vreemd dat er op deze wijze regelmatig ongelukken plaatsvinden.” aldus de deze week gepromoveerde De Jong.

In het proefschrift heeft De Jong een methode ontwikkeld om in de selectiefase van een standaard softwarepakket  te kunnen vaststellen in hoeverre het pakket afwijkt van wat het betreffende bedrijf nodig heeft. De Jong heeft hiermee is een belangrijke stap gezet in de professionalisering binnen het ICT vakgebied.

Share this post: