Blockchain voor MKB toepasbaar in de Food Valley?

We mogen het bewijzen!

Blockchain kan niet binnen de muren van één organisatie ontwikkeld worden. Daarom hebben in maart 2017 vertegenwoordigers vanuit de publieke en private sector en de kenniswereld het initiatief genomen tot de oprichting van de Dutch Blockchain Coalitie. Het Topteam ICT van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de urgentie van de DBC erkend en het proces tot oprichting van de nationale coalitie gefaciliteerd.

0Europees budget beschikbaar

De Europese commissie heeft eveneens Blockchain op de agenda staan en heeft behoorlijk wat geld vrijgemaakt om praktijkvoorbeelden te laten ontwikkelen. Hier is Oost NL nadrukkelijk bij betrokken en is in onze regio contact gezocht met ICT Valley, in de hoop dat haar leden aanhaken.

Partijen gezocht!

Via ICT Valley hoopt Oost NL partijen te vinden die op hun terrein, in hun branche willen toewerken aan het ontwikkelen van Blockchain oplossingen. Om eea te stimuleren is er een Noord Europa team projectteam opgesteld. Recent is 3 dagenlang gewerkt aan een verdere verkenning, kennisoverdracht, oriëntatie op knelpunten en samenwerkingsverbanden. Hiertoe waren partijen uit Luxemburg, België, Duitsland en Engeland bij een op de Hoge School van Windesheim. ICT Valley was daarvoor ook uitgenodigd.

Ondersteuning geboden

Duidelijk werd dat er achter de schermen een groep specialisten klaar staat om partijen te ondersteunen, die bereid zijn oplossingen te ontwikkelen. In totaal is 3 jaar uitgetrokken om tot successen te komen.

Oost NL is op zoek naar concrete plannen en wil graag financiële ondersteuning bieden. Men is ervan overtuigd dat niet alleen de grote partijen en instituten maar juist ook het Midden en Klein Bedrijf geholpen kan en moet worden.

Voor vragen kunt u terecht bij Boudewijn van Achter, tel 06-53668357.

Share this post: