Is de huidige Corona-crisis een route naar het nieuwe normaal of is er sprake van een absurd abnormaal?

Deze vraag uit een praatprogramma kan op dit moment niemand beantwoorden. Dat vraagt van bedrijven en instellingen een kritische blik op hun visie, ambitie en strategie. Want er zijn veel onzekerheden. Hoe ziet die nieuwe werkelijkheid eruit? Wat betekent dat op korte en lange termijn voor uw organisatie? Wat wilt u concreet bereiken? Hoe pakt u het aan en wat betekent dat voor medewerkers en klanten? Daarom begint, net als altijd succesvol ondernemen met een visie en een goed verhaal. En daarvoor is uitzicht, doorzicht en inzicht nodig. Want hoe wendbaar is uw organisatie, en wat met innovatie en klantgerichtheid. Elke ICT-onderneming zal zich nu beraden op dit soort vragen.
Welke scenario's hebt u voor ogen, en hoe gaat u die realiseren en hebt u de goede mensen aan boord? En wordt er ook naar gehandeld in de dagelijkse praktijk? En wat betekent dat voor je resource planning, voor nu en wat verder op in de tijd?

Missie – visie – kernwaarden – strategie – werkprocessen, maar sluiten ze nog aan op de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt? Want markten veranderen, snelheid en complexiteit nemen toe. En daarmee komen er nieuwe scenario's in zicht. En wat betekent dat voor uw organisatie? En als de processen veranderen wat betekent dat voor uw mensen? Hoe neem je goede besluiten en waarop zijn die gefundeerd? Met andere woorden, hoe organiseer je excellente resource planning!
Humanversity heeft een werkwijzen en tools ontwikkeld die besluiten rond de interactie van de organisatie en haar klanten en medewerkers in kaart brengt. Dat kan aan de hand van analyses van de klantvraag waarmee de klantreis wordt verduidelijkt. En hierop kan de leerreis van de medewerker worden verhelderd. Dit faciliteert zowel de onboarding als de doorstroming van de medewerker en faciliteert de strategische dialoog tussen de organisatie en de medewerker.

ICT Valley kan sinds kort gebruik maken van de inzet en inzichten van Humanversity. (https://humanversity.net) Dit lid zal, zodra daar gezien de Coronatijd weer ruimte voor is, zichzelf en haar methoden & technieken aan de leden voorstellen op de komende ICT-borrel.

Ter illustratie een drietal cases:

ATOS

ATOS ervaart net als alle andere ICT-bedrijven dat de enige zekerheid binnen de sector is dat er continu veranderingen plaatsvinden. De uitdaging voor de lokale manager is de centrale strategie toepassen op lokaal niveau. Hoe verbind ik als manager de strategische doelen van de centrale directie met de vragen uit de lokale markt en hoe sluiten de competenties van vooral de wat oudere medewerkers hierop aan? Door het inrichten van een ‘competentie speelplaats’ waar medewerkers kunnen oefenen met zelfreflectie en managers hun projectbeschrijvingen direct kunnen omzetten in profielen worden vraag en aanbod meer gericht op geschiktheid dan op beschikbaarheid. Wat kunt u hiervan leren?

De Processpecialisten/VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)

Dat we in een tijd van elkaar snel opvolgende veranderingen leven wordt ook geïllustreerd door de nieuwe ‘omgevingswet’. Een weloverwogen veranderingsproces van de overheid om de burger meer te betrekken bij de besluitvorming en de wet beter te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving. Dat vergt op veel plaatsen binnen de overheid, zowel landelijk als lokaal een andere houding van de ‘ambtenaar’. Strategische besluitvorming en haar invloed op de praktische uitoefening van taken en dat met professionals die jarenlang ‘het gelijk aan hun zijde’ hadden. Dit veranderingsproces biedt voldoende doorkijkjes hoe veranderende strategische doelen kunnen worden weergegeven in nieuwe processen en de daarbij behorende competentieprofielen.

BCT

Tijdig anticiperen op de sterk veranderende markt. Een uitdaging voor elk ICT-bedrijf. BCT pakt die uitdaging op door hun strategische doelstellingen, richtinggevende documenten en nieuwe taken en opdrachten steeds weer te toetsen aan hun bestand van medewerkers. Dat biedt managers de ruimte om tijdig in te gaan op enerzijds de kwaliteit van de projectbezetting anderzijds te anticiperen op vervolgvragen uit de markt. Onder de titel strategisch personeelsbeleid wordt zodoende niet alleen aandacht gevraagd voor de persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers maar tevens het voortbestaan van de organisatie geborgd.

Wilt u contact opnemen, interesse in een snelle scan of een virtuele koffie ontmoeting? Bel Sietze Ketelaar 06-21824347 of 085 047 0120

Share this post: