ICT Valley krijgt steeds meer erkenning en invloed

WX191DV28C.jpg

Al langere tijd zet Veenendaal zich in om de ICT-stad van Food Valley te worden. Dit omdat Veenendaal honderden personen en bedrijven telt die hun geld verdienen op het terrein van Informatie en Communicatie Technologie.
Het is de nadrukkelijke doelstelling om te komen tot een fysieke Campus waar de professionals elkaar direct kunnen ontmoeten. Daartoe is een strategische ICT-visie ontwikkeld met een viertal aandachtspunten:

  • Scholing en Werkgelegenheid,
  • New business Development (innovatie),
  • Imago en Public Relations,
  • Ondersteuning van starters.

Begin maart 2016 heeft het college van Veenendaal €300.000 beschikbaar gesteld om een geïntegreerde aanpak te financieren, die moet leiden tot de oprichting van een ICT Campus.

ICT Valley en ICT Campus

De activiteiten die nodig zijn voor de op- en inrichting van de ICT Campus zullen ook van ICT Valley bestuur en leden de nodige inspanningen vragen. Dat biedt kansen want alleen door gezamenlijk tijd, geld en inspanning te leveren, kunnen met de ICT Campus nieuwe economische en sociale waarden in de regio ontstaan.

Een groot deel van de leden van ICT Valley bestaat uit grotere ICT-bedrijven. Daarnaast zijn er tientallen leden die bij kleinere organisaties werken, of als ZZP’er door het leven gaan. De groei van het aantal leden zal de komende tijd vooral buiten Veenendaal gezocht worden.

Netwerkactiviteiten scoren goed

Vooral de netwerkactiviteiten scoren goed. De ICT-borrels die vroeger rond de 50 personen trokken, tonen tegenwoordig bezoekersaantallen van boven de 70 personen. Mogelijk daardoor melden zich steeds meer partijen van buiten de Food Valley met vragen en wensen om zaken in de regio kunnen doen!

Nieuwe website ICT Valley

Om de communicatie tussen en voor de leden te verbeteren, is onlangs een nieuwe website gelanceerd. Het design van de website was na vier jaar aan vernieuwing toe en het resultaat mag er wezen! Klik hier om de nieuwe website te bekijken.

Nieuwe tarieven sinds 1 januari

Sinds de oprichting van ICT Valley zijn de kosten van het lidmaatschap bewust laag gehouden. Nu willen we echter alle functionaliteiten openstellen voor alle leden, waardoor u geen losse modules meer af hoeft te schaffen. 

Vandaar dat Het Bestuur besloten heeft tot een andere regeling. Deze is gebaseerd op de grootte en daarmee ook het belang van de onderneming en haar medewerkers.

Sinds 1 januari 2016 worden de navolgende tarieven gefactureerd:

1-10 medewerkers                      €  250,- per jaar
11-50 medewerkers                   €  625,- per jaar
51-100 medewerkers                 € 1125,- per jaar
101 + medewerkers                   € 1750,- per jaar

Met deze opzet hopen wij niet alleen een betere kaspositie te hebben maar vooral het aantal bezoekers en geïnteresseerden m.b.t. tot de Stichting ICT Valley te stimuleren om uiteindelijk de (ICT-) regio een breder draagvlak te geven!

Share this post: