Onderzoek: Smart Industry 2018

Drie studenten (Sjoerd Brands, Rik Schoeman en Geraldo Timmer) van de minor Smart Industry op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontwikkelen een Quick Scan rondom Smart Industry. Daarvoor inventariseren zij de huidige situatie (2018) rondom Smart Industry binnen organisaties en hoe die situatie is gerealiseerd.

In bijgaande enquête inventariseren zij de stand van zaken en 'best practices' op het gebied van Smart Industry, waar ook uw organisatie toe behoort. De vragenlijst bestaat uit een mix van open en gesloten vragen en neemt max. 10 tot 20 minuten van uw tijd in beslag. Voor u als deelnemer stellen wij het eindresultaat van dit onderzoek beschikbaar. Uw krijgt aan het eind van de enquête de mogelijkheid om uw maildres hiervoor achter te laten. De inhoud wordt geaggregeerd en anoniem gepubliceerd op 29 juni.

Vanuit ICT Valley vragen wij u aan deze enquête deel te nemen en ook collega's zowel intern als extern de link van de enquête persoonlijk toe te sturen. Een grote respons verhoogt de waarde van het onderzoek voor de studenten. De respons wordt continu geregistreerd, maar voor de eerste rapportage kan deelname tot 25 juni worden verwerkt. Desalniettemin het verzoek om direct of zo snel mogelijk te reageren.

Klik hier om aan de enquête deel te nemen  

Share this post: