REGIODEAL FOODVALLEY ZET BOER AAN HET ROER!

19 JULI 2019 De Regiodeal Foodvalley is rond en dat betekent een investering van 70 miljoen euro in de regio. ‘De Regiodeal Foodvalley geeft onze boeren goede handvatten om haalbare en betaalbare technieken te ontwikkelen voor vraagstukken rondom luchtkwaliteit, bodem en circulair werken.

Zo zegt Fije Visscher, voorzitter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei. ‘Het zet de boer aan het roer. Zodat boeren handelingsperspectief houden en met verdienmogelijkheden aan de slag kunnen om de verduurzaming te bekostigen. Dat is essentieel voor de omslag die we willen maken.’

Kansen voor boeren
Zowel Visscher als Gina van Elten, vicevoorzitter bij de afdeling, hebben afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in de voorbereidingen op de Regiodeal Foodvalley.

Partnerschap

De Regio Deal Foodvalley is een meerjarig partnerschap tussen het Rijk en verschillende regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen. Het is de bedoeling dat de projecten in de Regio Deal binnen drie jaar tot concrete resultaten leiden voor de regio als geheel, maar ook voor de verschillende gemeenten en haar inwoners individueel op het gebied van onder andere gezondheid, werkgelegenheid, een betere leefomgeving en brede welvaart. ‘Duurzaam en gezond voedsel’ is het centrale thema van alle activiteiten.
Lees hier het persbericht over de totstandkoming van de Regiodeal Foodvalley.

Share this post: