Samenwerking: AIM Benelux

Rozis uit De Steeg, al meerdere jaren lid van ICT Valley, bracht ICT Valley recent in contact met een interessant netwerk op gebied van  automatische identificatie en datacollectie. Mogelijk willen meer leden hier zakelijke contacten mee gaan onderhouden.Rozis is toonaangevend EDI specialist in Nederland. Met hun software en services realiseren zij de geautomatiseerde uitwisseling van elektronische handelsberichten tussen bedrijven, zoals orders, facturen en pakbonnen. Zij bieden oplossingen voor diverse typen berichten, berichtformaten, backoffice integratie, en communicatienetwerken. Sinds de oprichting in 1994 hebben zij een ruime ervaring opgedaan in uiteenlopende branches zoals LVB, DHZ, Transport & Logistiek, en Gezondheidszorg.  Wij stellen AIM als netwerk graag aan u voor.

Over AIM Benelux

AIM Nederland ontstond door de samenwerking met een aantal Nederlandse fabrikanten en leveranciers op het gebied van automatische identificatie en datacollectie. De naam van de vereniging is in mei 2016 gewijzigd van AIM Nederland in AIM Benelux. AIM Benelux volgt de doelstellingen van AIM Global, maar richt zich hierbij evenals de andere nationale AIM chapter-organisaties op de markt van automatische identificatie hard- en software en mobility in de Benelux

De doelstellingen van de vereniging zijn:

  • het bevorderen en beschermen van de belangen van de industrie voor automatische identificatie en datacollectie in de Benelux;
  • het bevorderen van een zo goed mogelijke markt voor apparatuur, systemen en dienstverlening voor automatische identificatie en datacollectie;
  • het bevorderen van de informatie-uitwisseling tussen haar leden;
  • het bevorderen van de kennis van automatische identificatie en datacollectie;
  • een bijdrage leveren aan een voortdurende verhoging van de kwaliteit;
  • het verzamelen en uitgeven van vakinformatie.

Voorlichting en promotie
Een van de doelstellingen, zo niet de meest belangrijke, van de vereniging is “het bewust doen worden van de markt aangaande de voordelen van AutoID-toepassingen binnen bedrijfsvoeringprocessen, ter verbetering van de efficiency". De vereniging hanteert hierbij de stelling, dat “met een adequaat geïnformeerde markt door leveranciers/lidbedrijven eenvoudiger zaken te doen is dan met een markt welke onbekend is met de voordelen van AutoID-toepassingen”.

Kennisoverdracht

Naast voorlichting en promotie is AIM Benelux ook actief op het gebied van kennisoverdracht van Automatische Identificatie en Datacollectie. De module “Basiskennis, Toepassingen en Technieken”, als onderdeel van de, enige jaren geleden door (toen nog) AIM Nederland ontwikkelde modulaire applicatie cursus Automatische Identificatie, is toegevoegd aan het curriculum van de opleiding Logistiek Management van Fontys Hogescholen te Venlo (voorheen Transport academie) als ook aan een soortgelijke opleiding op de Hogeschool Windesheim te Zwolle. 

Op deze HBO-scholen worden door ons regelmatig gastcolleges gegeven. Studenten die voor de keuze van een studierichting staan, krijgen hierdoor inzicht in de automatische identificatie en mobility materie. Verwacht wordt dat zij mede hierdoor in staat zijn om een weloverwogen keuze te kunnen maken m.b.t. hun afstudeerrichting.  Mede door dit soort activiteiten streven wij er naar meer naamsbekendheid te verwerven, wat weer ten goede zal komen van ons vakgebied en de binnen ons vakgebied opererende lidbedrijven.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vereniging en haar leden, of vragen over hulp bij (c.q.) de keuze(s)mogelijkheden in  automatische identificatie en datacommunicatie technieken en toepassingen, bezoek de website of neem contact op met het secretariaat secretariaat@aimbenelux.org of bel 06-11486856.

Share this post: