Techniekpact on tour zorgt voor opschudding in regio utrecht

techniek.png

Techniekpact On Tour heeft op donderdag 10 maart voor opschudding gezorgd in de regio Utrecht. Doekle Terpstra, landelijk aanjager van Techniekpact 2020, noemde het een ‘unieke bijeenkomst’. Tijdens het drukbezochte evenement bij ROC Midden-Nederland in Nieuwegein werd de sfeer vooral gekenmerkt door de woorden ‘energiek’ en ‘inspirerend’, aldus vele deelnemers. Dit uitte zich onder meer in de hoeveelheid matches die ter plekke werden gemaakt tussen de sprekers en de aanwezigen.

Of het nu gaat om zorg, energievoorziening, bouw en industrie, ICT of voedselproductie, of om crossovers tussen o.a. zorg en techniek of de brede toepassing van ICT, domotica en robotica: technologie is niet weg te denken en zet de arbeidsmarkt op zijn kop. Het aantal technici neemt op bepaalde niveaus echter niet snel genoeg toe. Hieruit ontstond het initiatief om op zoek te gaan naar de mogelijkheden voor Utrecht.

Dat die mogelijkheden er zijn, werd duidelijk bevestigd door de hoge opkomst afgelopen donderdag. De plenaire opening, verzorgd door o.a. Doekle Terpstra, gedeputeerde Pim van den Berg en Kees Rutten, Boardlid Economic Board Utrecht, zette meteen de goede toon. “Financial Times is enorm enthousiast over de regio Utrecht. Dit geldt voornamelijk voor de top van de technieksector. Er valt nog een wereld te winnen als techniek ook verankerd wordt in de beroepssector,” aldus Terpstra. Daar is donderdag dan ook hard aan gewerkt. Direct na afloop van drie pitches zijn er matches gemaakt tussen de sprekers en enthousiaste partijen die met hen willen samenwerken; Visitekaartjes werden uitgewisseld en afspraken werden gemaakt.

Daar bleef het niet bij. In drie werksessies kwamen drie verschillende cases aan bod: RDM Campus Rotterdam, Technovium en het groeiend aantal vacatures in de ICT. Bij iedere werkgroep werd de link gelegd naar Utrecht. Waarom is er geen broedplaats voor techniek in deze regio? En hoe gaan we om met de vele ICT vacatures? Samenwerking en ideeën werden hier niet alleen besproken, maar werden ook omgezet naar daden. Met name de beursvloer aan het einde van de dag zorgde voor veel mooie, nieuwe initiatieven. Zo bleek er veel animo te zijn voor de broedplaats voor techniekinnovatie/techcampus in de regio. De basis is gelegd, nu is het zaak om hierop verder te bouwen!

Foto’s van de bijeenkomst zijn hier terug te vinden. 

Techniekpact on Tour Utrecht is mede succesvol geweest dankzij onze partners:

partners.png

Share this post: