Uitnodiging stage bedrijvendag HBO ICT 17 april 2020 Hogeschool Utrecht

Op vrijdag 17 april organiseren wij weer een stagebedrijvendag voor onze studenten om zich te oriënteren op hun derdejaars stage. Zo faciliteren we onze studenten om kennis te maken met een gevarieerd aanbod van bedrijven en tegelijkertijd kunnen zij zich oriënteren op mogelijke stage- en afstudeerplaatsen.

Voor u is dit de gelegenheid om uzelf aan onze studenten te presenteren én om direct afspraken met potentiële stagiairs en afstudeerders te maken. Op deze manier hopen we dat de studenten tijdig een goede, interessante en leerzame stage- of afstudeerplaats vinden. Vorige keren was onze bedrijvendag een groot succes en ook nu hopen we weer op een geslaagde middag!

Deze middag is primair bedoeld voor onze derdejaars studenten die vanaf 1 september op stage gaan. Daarom vragen we u, als u wilt deelnemen aan onze stagebedrijvendag, om minimaal twee derdejaars stageopdrachten ‘mee te brengen’.  We verwachten echter dat ook vierdejaars studenten de bedrijvendag komen bezoeken om zich op hun afstuderen te oriënteren en u kunt daarom, náást de stageopdrachten, eventueel ook afstudeeropdrachten meenemen.

U kunt opdrachten aanbieden binnen onze vijf afstudeerrichtingen:
-        Business IT & Management (BIM);
-        Software Development (SD);
-        Cyber Security Cloud (CSC);
-        Technische Informatica (TI)
-        Artificial Intelligence (AI)

Wat u van het kennisniveau van onze stagiaires kunt verwachten, staat in de bijgevoegde flyers. U kunt uw opdrachten hierop afstemmen. Voor overige eisen aan stages en het afstuderen verwijzen we u naar deze link: https://www.hu.nl/samenwerken (Kies vervolgens voor Stage en Afstuderen. Onder het vakgebied Natuur en Techniek vind je de opleiding HBO-ICT.)

De stagebedrijvendag vindt plaats op vrijdagmiddag 17 april van 13.00 tot 15.30 uur op onze locatie Heidelberglaan 15 te Utrecht.

U kunt zich uiterlijk tot 5 maart aanmelden per mail naar: secretariaat.instituteforict@hu.nl.  

In verband met de ruimte op onze locatie én op grond van onze ervaring met de vorige stagebedrijvendag, kunnen we maximaal 55 bedrijven ontvangen. We zullen daarom op volgorde van binnenkomst uw aanmelding registreren.
Daarnaast willen we een evenredig aantal opdrachten voor ál onze vijf afstudeerrichtingen aanbieden en daarom zullen we onder de aanmeldingen ook hiermee rekening houden. U kunt te allen tijde uw stage- en afstudeeropdrachten via bovengenoemde link aanbieden.

Over de precieze opzet van de stagebedrijvendag en over de benodigde faciliteiten ontvangt u na uw aanmelding uiterlijk half maart nader bericht.  

Wij hopen dat deze stagebedrijvendag weer mooie stage- en afstudeertrajecten voor onze ICT-studenten én voor uw bedrijf oplevert.
We zien dan ook uit naar uw aanmelding voor deze middag!

Flyer Software Development
Flyer Artificial Intelligence
Flyer Technische Informatica
Flyer Business & IT Management
Flyer Cyber Security en Cloud

Share this post: