Wat maakt Veenendaal een slimme stad?

Lucht- en geluidsvervuiling is een serieus probleem in iedere stad, maar met behulp van
recente internet technologie is het nu mogelijk hier met elkaar een stap in te maken. Samen
met burgers worden dan subjectieve waarnemingen geobjectiveerd en omgezet in beleid.
Door verschillende kennis disciplines te combineren ontstaat er een nieuw model voor
buurtpreventie 2.0 binnen de gemeente en de eigen burgers worden hier actief bij
betrokken! Denk hierbij aan het tijdig signaleren en verzamelen van zwerfafval, onderhoud
van de wegen, verwijderen van graffiti en beheer van de plantsoenendienst.

Ook zien we een aantal andere IoT toepassingen die het bijvoorbeeld mogelijk maken een
‘safe community’ in te regelen rond onze meest kwetsbare ouderen! Een virtuele schil
waarin professionals en burgers samen zorgen voor een veiligere omgeving waarin ouderen
binnen hun mogelijkheden blijven participeren in de samenleving.

Oplossingen vervuiling event.png

Voor zowel de burgers als het lokale bedrijfsleven in Veenendaal liggen er nog volop kansen.
Werken met intelligente data is voor veel organisaties nog een ver-van-mijn-bed-show en de
bedrijven voelen zich vaak belemmerd door gebrek aan geld, tijd, kennis en kunde.
Wat is hiervoor nodig? Op donderdag 22 maart organiseert DIKW Intelligence bij Hotel van
der Valk in Veenendaal een informatie middag om het concept van een Smart City aan
beleidsmakers en kenniswerkers nader toe te lichten. De informatie middag is bedoeld voor
iedereen in de regio FoodValley met een grote belangstelling voor Big Data en innovatie.
Tijdens het event wordt u bijgepraat over de huidige stand van zaken en praktische
ervaringen met Business Intelligence en Big Data.

Wanneer:  22 maart 2018
Tijd:            15.00 - 17.30 
Waar:         Hotel van der Valk, Veenendaal

U kunt zich gratis aanmelden voor dit innovatie event door in te schrijven op de website van
DIKW Intelligence of contact op te nemen met:
Uco van der Weerd, DIKW Intelligence
T: (+31) 06-48895723
E: uco.van.der.weerd@dikw.com

Share this post: