ICT Valley

Nieuws

SLIM subsidie: voor leren en ontwikkelen in het mkb

Mkb-ondernemers kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om het ‘leven lang ontwikkelen’ in de onderneming mogelijk te maken. Daarbij kan gedacht worden aan subsidies voor onder meer het inwinnen van advies, het oprichten van een bedrijfsschool, het verzorgen van loopbaanadviezen, of voor het via praktijkleren up-to-date houden van werknemersvaardigheden.

Lees meer

Excellente Resource Planning, hoe doe je dat?

Staan uw Missie – Visie – Kernwaarden helder op papier? Dat geeft zekerheid en kaders. Tegelijk veranderen die kaders als de processen om u heen veranderen. Zodra de processen om u heen veranderen, moet uw werkwijze zich aanpassen.

Afhankelijk van de opdrachten, projecten en processen die u onderhanden neemt heeft dit effect op plaatsing en taaktoewijzing. Deze zijn bepalend voor het succes van de opdracht bij de klant. En dus moeten uw mensen daartoe opgeleid en mogelijk anders competent zijn. Hoe neem daarvoor je goede besluiten en waarop zijn die gefundeerd? Een excellente resource planning geeft u de handvatten om dit te organiseren!

Lees meer

Subsidieregeling MKB-werkplaatsen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Mkb-werkplaatsen (MKBW) gepubliceerd.
De nieuwe regeling komt voort uit het EZK-programma 'Versnelling digitalisering mkb'. Doel van de regeling is het stimuleren van de oprichting van mkb-werkplaatsen door onderwijsinstellingen.

Lees meer

Uitnodiging stage bedrijvendag HBO ICT 17 april 2020 Hogeschool Utrecht

Op vrijdag 17 april organiseren wij weer een stagebedrijvendag voor onze studenten om zich te oriënteren op hun derdejaars stage. Zo faciliteren we onze studenten om kennis te maken met een gevarieerd aanbod van bedrijven en tegelijkertijd kunnen zij zich oriënteren op mogelijke stage- en afstudeerplaatsen.

Lees meer

Digital Days 2020

Info Support trotse hoofdsponsor Digital Days

De Digital Days op 14 en 15 februari in de Basiliek in Veenendaal, hét Tech-event voor scholieren in de Regio Foodvalley om kennis te maken met de uitdagende ICT-mogelijkheden, kent vele trouwe partners uit het bedrijfsleven. Info Support is vanaf de eerste editie als hoofdsponsor betrokken bij de Digital Days. Als specialist in maatwerk software, data & artificial intelligence en IT-trainingen heeft Info Support al veel betekend voor het event.

Lees meer

Defensie in de foodvalley

Defensie in de Food Valley, legerplaats Stroe, wil de contacten met de Regio intensiveren. Om die reden wordt contact gezocht met opleiders om er mee voor te zorgen dat jonge mensen die interesse hebben in de verbindingsdienst aangenomen dan wel opgenomen kunnen worden. Bovendien is men erg benieuwd of materieel, verbindingshulpmiddelen, ook in de Regio aangekocht kunnen worden. ICT Valley is gevraagd om in deze te bemiddelen. Gisteren werden de plannen tijdens een lunch toegelicht aan de Minister van Defensie.

Lees meer

Blockchain voor MKB toepasbaar in de Food Valley?

We mogen het bewijzen!

Blockchain kan niet binnen de muren van één organisatie ontwikkeld worden. Daarom hebben in maart 2017 vertegenwoordigers vanuit de publieke en private sector en de kenniswereld het initiatief genomen tot de oprichting van de Dutch Blockchain Coalitie. Het Topteam ICT van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de urgentie van de DBC erkend en het proces tot oprichting van de nationale coalitie gefaciliteerd.

Lees meer

Werkplaats Voedselverspilling

Graag nodigen we u uit voor de Werkplaats Voedselverspilling op donderdag 23 januari 2020 van 14:30 tot 17:00 uur.
De werkplaats is voor ondernemers uit Regio Foodvalley die in 2020 werk willen maken van minder verspilling in de voedselketen. Zullen we samen de uitdaging aan gaan om de voedselverspilling in onze bedrijven in beeld te brengen en aan te pakken?

Lees meer

SAVE THE DATE: Officiële opening TechnoDiscovery Ede

Maandag 17 februari 
van 14.30 tot 16.30 uur  
Leer- en ontdekcentrum TechnoDiscovery (Gevestigd in het pand van het Technova College), Bovenbuurtweg 7 in Ede 

Lees meer

ICA Bedrijvenmarkt Arnhem

Graag willen we u uitnodigen voor de ICA Bedrijvenmarkt Arnhem(Informatica Communicatie Academie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Onze studenten zullen 31 augustus 2020 op stage of afstuderen gaan. Op de ICA Bedrijvenmarkt kunt u in contact komen met onze studenten die op zoek zijn naar een meewerkstage of een afstudeeropdracht. Zo weet u precies wie van hen perfect zou passen binnen uw organisatie.

Lees meer