ICT Valley

blog

Oproep aan ICT-bedrijven in de Foodvalley: Sollicitatiegesprek

In september is de CHE gestart met de HBO-ICT opleiding. Medio volgend jaar staat het voeren van sollicitatiegesprekken op het programma. Hiermee leren 1e jaars ICT studenten zich presenteren voor een functie waartoe de opleiding HBO-ICT opleidt.

Lees meer

Oproep aan ICT-bedrijven in de Foodvalley: Praktijkoriëntatie

In september is de CHE gestart met de HBO-ICT opleiding. Begin volgend jaar staat een praktijkoriëntatie op het programma. Het doel is om 1e jaars ICT studenten een beeld te laten krijgen van één of meerdere functies waartoe de opleiding HBO-ICT opleidt.

Lees meer

Agile softwareontwikkeling juridisch vormgeven

Het ontwikkelen van software met Agile methodiek, wint veel aan populariteit. Er zijn veel software leveranciers die zich inmiddels alleen maar toeleggen op het Agile ontwikkelen van software en zich niet of nauwelijks meer richten op traditionele ontwikkelmethodes.

Veel softwarecontracten zijn daarentegen gebaseerd op Waterfall-principes. Requirements en specificaties worden in deze contracten vaak tot in detail uitgeschreven, om de leveringsverplichting van de softwareleverancier te vast te stellen.

Lees meer

Hoe ziet een onboardingprogramma er in de praktijk uit?

In de vorige blog zijn de 4 ‘C’s van onboarding aan bod gekomen: Compliance, Clarification, Culture en Connection. Een deel van deze onderwerpen is onafhankelijk van de nieuwe medewerker en de werkzaamheden waarvoor hij of zij is aangenomen. Dat betekent dat deze onderwerpen bij uitstek geschikt zijn om in een digitale leeromgeving beschikbaar te stellen.

Lees meer

Hoe je 9 van 10 medewerkers aan boord houdt!

De medewerkers die nu de arbeidsmarkt opkomen, kijken op een andere manier naar werk. Werken moet vooral uitdagend zijn en niet afhankelijk van plaats en tijd. De medewerker wil in zijn sociale netwerk trots kunnen zijn op zijn werk en daarbij speelt de werkgever een kleinere rol tenzij het imago van deze werkgever garant staat voor uitdaging en prestige (bijv. Google, Apple, etc.). De uitdaging waar u als werkgever voor staat is om deze nieuwe collega’s op een slimme en efficiënte manier aan boord te krijgen zodat ze snel ingewerkt en productief kunnen zijn.

Lees meer

Een nieuwe medewerker laat je niet (weg)lopen!

“Het wordt steeds lastiger voor werkgevers om goed personeel te werven” kopten de kranten een aantal weken geleden. In de ICT-sector is dit inmiddels een open deur. ICT-bedrijven kampen al enkele jaren met dit probleem en worden daardoor sterk belemmerd in de groei. Volgens het CBS zou een groei van 30% in diverse sectoren mogelijk zijn als men voldoende personeel zou hebben.

Lees meer

Innovatieve technologieën en ICT-toepassingen gezocht voor minder milieu-impact binnen de voedselproductie!

In samenwerking met de Provincie Gelderland brengt FME in kaart wat veelbelovende technologische oplossingen zijn om energie-, water- en CO2 besparingen te realiseren binnen de voedselverwerkende industrie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het Sustainable Food Initative programma (SFI). SFI is gericht op onderzoek voor het realiseren van een systeemsprong in duurzame voedselverwerking om op een duurzame wijze te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag naar gezond en veilig voedsel. Het SFI is een initiatief van Wageningen UR, Unilever en het ISPT en wordt vanuit de gouden driehoek vormgegeven in samenwerking met andere partners zoals de Provincie Gelderland.

Lees meer

Kansen voor ondernemers in de foodvalley: Onderzoek op basis van 'no-cure, no-pay'

Heeft u of uw bedrijf een (marketing) vraagstuk dat een innovatieve benadering door een groep enthousiaste vierdejaars Bedrijfskunde studenten nodig heeft? Dit is uw kans! 

Bij de CHE staan 70 studenten Innovatieve en Commerciële Bedrijfskunde klaar om zich in groepen te gaan buigen over verschillende vraagstukken. Deze studenten werken graagookuw vraagstuk uit. Vol is vol, dus wees er snel bij!

Lees meer

IT-bedrijven in Veenendaal bundelen hun krachten met Smart Industry-studenten van de HAN


De ICT Campus is volop in beweging. In de Campus werken bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid samen aan een versnelling van groei en vernieuwing van het ICT-bedrijfsleven in Veenendaal en de regio FoodValley. Er lopen tal van projecten die er uiteindelijk voor zorgen dat Veenendaal de ICT-banenmotor is met een optimaal vestigingsklimaat voor ICT-bedrijven en top ICT-onderwijs.

Lees meer

Investeer in de toekomst: geef ruimte aan een student!

Studenten van MBO en HBO opleidingen moeten tijdens hun studie werkervaring opdoen d.m.v. een stage. Hiermee doen ze niet alleen ervaring op in het vak waarvoor ze opgeleid worden maar krijgen zij ook kennis van een specifieke branche.

Lees meer